top of page
bgImage

Opleidingen

Rijschool

OPLEIDING VERKEERSREGELAAR m/v


TRAFFIC2DAY is Nederlands bekendste opleider voor de verkeersregelaar.

Zij staat bekend om haar opleiding beroeps verkeersregelaar. Meerdere professionals zijn u voorgegaan en hebben uit eigen ervaring mogen ondervinden dat verkeer regelen een VAK genoemd mag worden. Wij hanteren hoge eisen zodat de cursist meer leert dan alleen verkeer regelen. Immers onze insteek is dat wij geen genoegen nemen met alleen oké. Dit geldt voor onze instructeurs maar ook voor onze cursisten. Op de praktijkdagen verkeersregelaar wordt dan ook door ons de nadruk gelegd. De tekens van het RVV 1990 worden je bijgebracht en direct toegepast in de praktijk

Snel en professioneel in 2 ½ dag opgeleid tot verkeersregelaar.

Snel en professioneel dat is bij ons de opleiding tot verkeersregelaar. Uw organisatie heeft belang bij een goede en degelijke opleiding tot verkeersregelaar. Binnen deze dagen verzorgen wij inclusief alle examens de opleiding tot verkeersregelaar. Wij zorgen voor verantwoorde draagkracht in de opleiding van de verkeersregelaar. Het slagingspercentage bedraagt dan ook momenteel 99%. Bij ons heeft u de mogelijkheid om u als individu te laten scholen of als bedrijf.

Vooropleiding

Er is geen vooropleiding vereist voor de opleiding verkeersregelaar.

Theorie en praktijk

De cursus verkeersregelaar bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. In het theorie gedeelte leert u alles over verkeerswetgeving, veiligheid, remafstanden en andere zaken om u goed voor te bereiden op de praktijk. De opleiding verkeersregelaar heeft een uitgebreide praktijk opleiding. U kunt deelnemen aan de praktijk opdracht indien u geslaagd bent voor de theorie opdracht. Na gestructureerde uitleg in de nabijheid van de kruising zal de praktijk docent u meenemen naar het midden-centrum van de kruising. De praktijk docent traint u zo steeds verder tot en met het dynamisch regelen. De praktijk docent stimuleert u met passie voor verkeer-regelen tot examenkandidaat.

Inhoud theorie & praktijk

Tijdens de theoriecursus leert u wat een aanstelling als beroepsmatige verkeersregelaar inhoud en welke verantwoording u draagt ten opzichte van het overige verkeer. U leert in de theorie over verkeers inzichtelijk en dynamisch verkeer regelen.

De theoriecursus bestaat uit de volgende onderdelen:

Wettelijke status

Aanstelling

Wegenverkeerswet 1994

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

Regeling verkeersregelaars 2009

Verzekering

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

DE-escalerend gedrag op de openbare weg

Kleding en richtlijnen

CROW verkeersregelaar 2015

Frustratie en Instrumentele agressie

Paralinge communicatie

Proportioneel handelen bij geweldsincidenten

Aan het einde van de dag wordt er een theorie-examen afgenomen. De kennis wordt getoetst aan de hand van 20 multiple choice vragen. Na het behalen van het theorie-examen ontvangt u hiervan een certificaat en kunt u doorstromen naar de praktijkcursus. U krijgt als verkeersregelaar duidelijke en heldere leerstof.

Praktijk

Tijdens de praktijkcursus Verkeersregelaar leert u de verkeersstromen op de juiste wijze te begeleiden. Er wordt gestart met het geven van een stopteken, waarna het steeds een graatje moeilijker wordt, totdat u uiteindelijk zelfstandig het verkeer kan regelen op een kruising met 4 uitvalswegen, een Verkeersregelinstallatie (VRI), omliggende fietspaden en wellicht ook nog met meerdere voor sorteer vakken.

De praktijkcursus bestaat uit de volgende onderdelen:

Stopteken

Om- en om regeling

Dynamische regeling examen

Poot voor poot

Verkeer regelen op een grote kruising

Omgang met fietsers en voetgangers

Praktijkexamen

Aan het einde van de tweede dag wordt het praktijkexamen afgenomen. Tijdens het praktijkexamen moet u op de grote kruising, die voldoet aan de exameneisen, minimaal 15 minuten zelfstandig het verkeer regelen. Het praktijkexamen wordt afgenomen door onze instructeur. Er is namens de stichting verkeersregelaars Nederland een gedelegeerde van de Politie bij aanwezig die het eindoordeel geeft.

bottom of page